Početak kursa - 28. oktobra 2019. godine
Dinamika: 3x nedeljno (ponedeljak, sreda, petak od 17:30h)
Cena kursa: 500 EUR (mogućnost plaćanja u 3 rate)

Dvomesečni kurs web programiranja ima za cilj da polaznike nauči Web programiranju, počevši od trostruke Web arhitekture, preko proceduralnog pristupa programiranju u PHP-u, pa sve do objektno orjentisanog programiranja. Najnoviji trendovi IT industrije vezani su za web dizajn i kreiranje internet stranica, a sam kurs radi na razvoju i unapređivanju Front i Back End-a tehnika pojedinaca čime ih osposobljava za rad u nekim od natraženijih industrija, kao i za rad na razvoju sopstvenog biznisa.

Naš kurs web programiranja omogućiće polaznicima da se osposobe za produkciju razlišitih vidova web prezentacija, formi i baza. Kombinovanjem znanja iz programiranja i dizajna, polaznici će naučiti da samostalno kreiraju web aplikacije.

Polaznici će, osim predavanja i rada na praktičnim primerima i zadacima, uz mentorstvo naših vrhunskih predavača, zaokružiti svoje znanje projektima na kraju svake tematske jedinice i finalizirati proces zajedničkim projektom.

Potrebno predznanje

Svaki kandidat koji se prijavi za ovaj kurs, radiće ulazni test kojim se predviđa da li ima usvojena osnovna znanja potrebna za pohađanje istog.

 

 

 

Program

OSNOVE FRONTEND-A

 • HTML
 • CSS
 • Java Script

PHP

 • Tipovi podataka
 • Kontrola toka programa
 • Strukture podataka
 • Funkcije
 • Troslojna arhitektura
 • Komunikacija između Front End i Back End strane
 • Rad sa datumima

BAZE PODATAKA

 • Modelovanje baze
 • SQL

OBJEKTNO PROGRAMIRANJE

 • Klase
 • Objekti
 • Nasleđivanje

RAZVOJ WEB APLIKACIJE

 • Model-View-Controller

PROJEKTI

Nakon svakog dela kursa radiće se
mini projekat,
dok će se na kraju kursa realizovati
timski projekat.
Timove će činiti 2-4 polaznika.

KOJA ĆE ZNANJA POLAZNICI POSEDOVATI PO ZAVRŠETKU?

Polaznici će moći samostalno da naprave
Web sajt, uključujući dizajniranje izgleda
sajta, modelovanja baze za pamćenje svih
potrebnih podataka i implementirati sva
zahtevana ponašanja.

Cena kursa: 500 EUR (mogućnost plaćanja u tri rate)

Šta posle kursa?

Budi deo kompanije u nekoj od najtraženijih industrija na modernom tržištu.

Unapredi sopstveni biznis primenom znanja i tehnika stečenih na kursu.

Budi jedan od najtraženijih stručnih profila na platformama za frilensere.