Početak kursa - 21. januar 2019. godine

Dvomesečni kurs web programiranja ima za cilj da polaznike nauči WEB PROGRAMIRANJU, počevši od trostruke Web arhitekture, preko proceduratnog pristupa programiranju u PHP-u, pa sve do objektno orjentisanog programiranja. Budući da su najnoviji trendovi IT industrije vezani za web dizajn i kreiranje internet stranica, očekivano je veća potražnja za kursevima koji se odnose na poznavanje tehnika Front i Back End-a koji su prilagođeni pojedincima sa inicijativom da samostalno rešavaju probleme i rešavaju projekte.

Naš kurs web programiranja omogućiće polaznicima da se osposobe za produkciju razlišitih vidova web prezentacija, formi i baza. Kombinovanjem znanja iz programiranja i dizajna, polaznici će naučiti da SAMOSTALNO KREIRAJU FUNKCIONALNE WEB APLIKACIJE.

Polaznici će, osim predavanja i rada na praktičnim primerima i zadacima, uz mentorstvo naših vrhunskih predavača, zaokružiti svoje znanje projektima na kraju svake tematske jedinice i finalizirati proces zajedničkim PROJEKTOM.

POTREBNO PREDZNANJE
Svaki kandidat koji se prijavi za ovaj kurs, radiće ulazni test kojim se predviđa da li ima usvojena osnovna znanja potrebna za pohađanje istog. Ukoliko kandidat ne položi test, preporučuje se odabir našeg drugog kursa.
„OSNOVE PROGRAMIRANJA + WEB PROGRAMIRANJE”
koji pored ovde navedenih oblasti pruža detaljnu osnovu i širinu u znanju koja je potrebna za razumevanje cele materije.

Program

OSNOVE FRONTEND-A

HTML
CSS
Java Script

PHP

Tipovi podataka
Kontrola toka programa
Strukture podataka
Funkcije
Troslojna arhitektura
Komunikacija između Front End i Back End strane
Rad sa datumima

BAZE PODATAKA

Modelovanje baze
SQL

OBJEKTNO PROGRAMIRANJE

Klase
Objekti
Nasleđivanje

RAZVOJ WEB APLIKACIJE

Model-View-Controller

PROJEKTI

Nakon svakog dela kursa radiće se
MINI PROJEKAT,
dok će se na kraju kursa realizovati
TIMSKI PROJEKAT.
Timove će činiti 2-4 polaznika.

KOJA ĆE ZNANJA POLAZNICI POSEDOVATI PO ZAVRŠETKU?

Polaznici će moći samostalno da naprave
Web sajt, uključujući dizajniranje izgleda
sajta, modelovanja bazeza pamćenje svih
potrebnih podataka i implementiratisva
zahtevana ponašanja.

Cena kursa: 500€ (mogućnost plaćanja u ratama)

Šta posle kursa?

Prijavi se za dalji razvoj i usavršavanje IT veština kroz neki od naših naprednih, pojedinačnih kurseva.

Praksa u IT Sektoru neke od kompanija koje su partneri IT programa In Centra – za najistaknutijeg učesnika kursa.

Mentorska podrška u periodu od 3 meseca pri pokretanju i razvoju sopstvenog startapa ili firme. Naš hab će ti pružiti podršku za razvoj tvoje ideje kroz individualni mentorski program.