ADMIN PAUŠAL

Paket administrativnih usluga namenjen preduzetnicima koji porez na prihode od samostalne delatnosti plaćaju kao paušalni obveznici.

SADRŽAJ PAKETA

  •  Vođenje KPO knjige
  • Izrada izlaznih faktura i naloga za plate
  • Izrada naloga za mesečne akontacije
  • Komunikacija sa poreskom upravom
  • Prijave, odjave zaposlenih
  • Overa zdravstvenih kartica

BENEFITI PAUŠAL ADMIN PAKETA

Admin – Paušal paket kreiran je kako bi vas oslobodio administrativnih poslova i uštedeo vreme i energiju koju biste potrošili na administrativne poslove, a čini ga set usluga kojima uspešno regulišemo i vodimo vašu paušalnu agenciju.
InCentar tim poseduje višegodišnje iskustvo u knjigovodstvu i računovodstvu i ovim paketom želimo da spojimo naše iskustvo i inovativna rešenja koja mogu da omoguće brži razvoj vaših biznisa.