PAKET SA PODRŠKOM ONLINE POSLOVANJU

 

Šta Remote Biz paket pruža i kome je namenjen?

Remote Biz omogućava celokupnu infrastukturu za preduzetnike i biznise koji su orijentisani ka online poslovnom modelu. Paket Remote Biz je namenjen preduzetnicima i firmama koje žele da posluju totalno online/remote, da li zbog svojih biznis modela ili prinudjeni novom situacijom koja diktira transformaciju poslovnih operacija.

 

SADRŽAJ PAKETA

ONLINE KONSULTACIJE

besplatne konsultacije vezano
za pokretanje novog i razvoj
postojećeg poslovanja

VIRTUELNA KANCELARIJA

adresa za vašu agenciju ili firmu,
prijem i dostavljanje skenirane pošte na mejl

KNJIGOVODSTVENE USLUGE

kompletna usluga knjigovodstva
i poreskog savetovanja

PRAVNE USLUGE

pravno savetovanje

EDUKACIJE IT PROGRAMA

obezbeđeno mesto na radionicama
i kursevima

TEHNIČKA PODRŠKA

instalacija i nabavka različitih
vrsta aplikacija i softvera

COWORKING

korišćenje radnog mesta u hub-u
sa svim pratećim sadržajem

SADRŽAJ PAKETA

ONLINE KONSULTACIJE

besplatne konsultacije vezano
za pokretanje novog i razvoj
postojećeg poslovanja

VIRTUELNA KANCELARIJA

adresa za vašu agenciju ili firmu,
prijem i dostavljanje skenirane pošte na mejl

KNJIGOVODSTVENE USLUGE

kompletna usluga knjigovodstva
i poreskog savetovanja

PRAVNE USLUGE

pravno savetovanje

EDUKACIJE IT PROGRAMA

obezbeđeno mesto na radionicama
i kursevima

TEHNIČKA PODRŠKA

instalacija i nabavka različitih
vrsta aplikacija i softvera

COWORKING

korišćenje radnog mesta u hub-u
sa svim pratećim sadržajem

Benefiti Remote Biz paketa

  • Poslovanje bez ograničenja i sa bilo koje lokacije
  • Bez administrativno-birokratskih barijera
  • Smanjenje troškova poslovanja
  • Značajna ušteda vremena
  • Potpuno online