Aplikaciona forma za Startap program

Kraći tekst do 100 reči

Navedi po dve karakteristike koje bi izdvojio/la kod sebe za koje smatraš da su pozitivnog/negativnog uticaja za rad tvog tima i razvoj biznis ideje.