Aplikaciona forma za Startap program

Kraći tekst do 100 reči

Navedite po dve karakteristike koje biste izdvojili kao jake i slabe strane vašeg tima.