Aplikaciona forma za Startap program

Napomena: ovu stranu popunjava lider tima.

Obeleži izjave sa kojima se slažeš:

Označi tačan rezultat:"Snaga demokratije u sistemima je u tome što kada svima date glas i pružite ljudima moć, sistem obično završava na stvarno dobrom mestu, tako da je naša uloga, poklanjanje ljudima moći. "