Da li ću ometati druge ljude oko sebe ako budem imao/la online sastanak ili budem pričao/la telefonom?

Ukoliko Vaš posao podrazumeva česte online sastanke ili sastanke sa klijentima uživo, u našem coworking prostoru Vam je na raspolaganju sala za sastanke kako biste bili sigurni da ne ometate druge ljude, ali i da imate potpunu privatnost.

Scroll to top