Da li mogu da budem coworker i da mi firma tu bude registrovana?

Da. Koristeći uslugu virtuelne kancelarije, takođe možete registrovati i firmu na adresi na kojoj se nalazi naš coworking prostor.

Scroll to top