Da li mogu da registrujem firmu na vašoj adresi ukoliko firma već postoji?

Da. U tom slučaju se vrši procedura promene adrese sa postojeće na adresu In Centra.

Scroll to top