Da li postoji mogućnost iznajmljivanja sale sa računarima?

Da. IT učionica je kompletno tehnički opremljena za potrebe edukacija koje podrazumevaju rad na računaru.

Scroll to top