Da li u salama postoji sva neophodna tehnička oprema?

Da. Sve naše sale poseduju projektor, platno i flipchart table kao i laptop za predavača.

Scroll to top