Kakva je procedura za registraciju firme na adresi In Centra?

Da biste registrovali firmu na našoj adresi, potrebno je da Vam izdamo saglasnost. Saglasnost za registraciju firme na adresi In Centra predajete u APR-u sa ostalom dokumentacijom potrebnom za registraciju firme. Nakon što APR donese rešenje da je Vaša firma registrovana, potpisujete ugovor sa In Centrom o korišćenju usluge virtuelna kancelarija.

Scroll to top