Kakva je procedura registracije firme na adresi InCentra?

Da biste registrovali firmu na našoj adresi, potrebno je da Vam izdamo saglasnost. Saglasnost za registraciju firme na adresi In Centra predajete u APR-u sa ostalom dokumentacijom potrebnom za registraciju firme. Nakon što APR donese rešenje da je Vaša firma registrovana, potpisujete ugovor sa In Centrom o korišćenju usluge virtuelna kancelarija.

Scroll to top