Početak kursa - 21. januar 2019. godine

 

Tromesečni kurs namenjen je pojedincima bez predznanja o programiranju sa ciljem osposobljavanja za samostalno programiranje što omogućava rad u IT sektoru ili pokretanje sopstvenog IT biznisa. Nakon 3 meseca, uz dinamičan, grupni i mentorski rad, polaznik se osposobljava za samostalno kreiranje FUNKCIONALNE WEB APLIKACIJE.

Kurs se sastoji iz dva dela. Tokom osnovnog kursa programiranja (40 časova), stiču se sva potrebna predznanja iz sveta programiranja koja uvode polaznika u suštinu programskih jezika. Nakon ove etape sledi kurs web programiranja (80 časova) koji, propraćen projektnim radovima na kraju svake celine, diferencira polaznike sa konkretnim programerskim znanjem i čini ih poželjnim na IT tržištu.

POTREBNO PREDZNANJE

Elementaran rad na računaru, sposobnost samostalnog pretraživanja Interneta. Poznavanje elementarnih pojmova kao što su kompjuter, hardver, podaci i program – dakle, minimum srednjoškolski nivo poznavanja informatike.

Osnovni kurs programiranja

UVOD
PROGRAMSKI JEZICI
RAZVOJNO OKRUŽENJE
OSNOVNI TIPOVI PODATAKA
NAREDBE ZA KONTROLU IZVRŠENJA PROGRAMA
STRUKTURE PODATAKA
PRIMERI I VEŽBE
FUNKCIJE
SKLADIŠTE PODATAKA
ŽIVOTNI CIKLUS SOFTVERA

KOJA ĆE ZNANJA POLAZNICI POSEDOVATI PO ZAVRŠETKU?

Razumevanje svih ključnih faza razvoja softvera i njihova praktična realizacija. Da samostalno analiziraju realni problem, definišu zahteve, dizajniraju i napišu jednostavan program, koristeći razvojne alate i programski jezik.

Kurs web programiranja:

OSNOVE FRONTEND-A

HTML
CSS
JAVA SCRIPT

PHP

TIPOVI PODATAKA
KONTROLA TOKA PROGRAMA
STRUKTURE PODATAKA
FUNKCIJE
TROSLOJNA ARHITEKTURA
KOMUNIKACIJA IZMEDJU FRONTEND I BACKEND STRANE
RAD SA DATUMIMA

BAZE PODATAKA

MODELOVANJE BAZE
SQL

OBJEKTNO PROGRAMIRANJE

KLASE
OBJEKTI
NASLEĐIVANJE

RAZVOJ WEB APLIKACIJE

MODEL-VIEW-CONTROLLER

KOJA ĆE ZNANJA POLAZNICI POSEDOVATI PO ZAVRŠETKU?

Polaznici će moći samostalno da naprave Web sajt, uključujući dizajniranje izgleda sajta, modelovanja baze za pamćenje svih potrebnih podataka i implementirati sva zahtevana ponašanja.

Cena kursa650€ (mogućnost plaćanja u ratama)

Šta posle kursa?

Prijavi se za dalji razvoj i usavršavanje IT veština kroz neki od naših naprednih, pojedinačnih kurseva.

Praksa u IT Sektoru neke od kompanija koje su partneri IT programa In Centra – za najistaknutijeg učesnika kursa.

Mentorska podrška u periodu od 3 meseca pri pokretanju i razvoju sopstvenog startapa ili firme. Naš hab će ti pružiti podršku za razvoj tvoje ideje kroz individualni mentorski program.