Promene koje nosi tehnološka revolucija se dešavaju brzo, a zadatak svih nas je da pronađemo svoje mesto u tom “brzom vozu”. Želimo da programiranje postane dostupno svakom detetu, koje treba da stekne neophodno znanje za digitalnu budućnost. Želimo da što veći broj dece usavrši razvoj analitičkog i programerskog pristupa rešavanju problema, koje će moći da primeni u svim oblastima svog daljeg razvoja.

3 meseca (jednom nedeljno u trajanju od 90 minuta sa pauzom.)

Početak kursa – upis traje do 7. marta

Cena kursa: 180 EUR (60 EUR/mesečno u dinarskoj protivvrednosti po NBS kursu na dan uplate)

Kroz napredni kurs Python planirano je da se prođe osnovna logika i sintaksa Python jezika. Python je danas jedan od najpopularnijih programskih jezika. Svoju popularnost je stekao zbog lakoće razumevanja i korišćenja samog jezika, zbog toga i smatramo da bi deca mogla u programiranje da se uvedu kroz jedan ovakav jezik, čija je sintaksa najbliža „živim“ jezicima.

Kurs se sastoji od jedanaest lekcija i finalnog projekta na kojem će polaznici primeniti znanje stečeno kroz lekcije kursa. Polaznici će učiti jezik kroz programiranje video igara, rešavanje konkretnih problema primenom jezičkih sintagmi. Tokom kursa će se prelaziti osnovna sintaksa jezika, petlje i paterni, kondicionalna (uslovna) logika, upotreba uslovne logike u kreiranju petlji, promenljive i izrazi, turtle alat, korisnička interakcija, dizajniranje igara.

Potrebno predznanje

Poznavanje latiničkog pisma.

PROGRAM

Koja će znanja polaznici posedovati po završetku?

Kroz PLAYCODE kurseve, deca razvijaju kreativno i logičko razmišljanje kroz koje unapređuju svoja znanje iz prirodnih nauka poput matematike, fizike i hemije, a naučiće i osnove programiranja u programskom jeziku Python. Nakon završenog kursa, polaznici dobijaju sertifikat.