VIRTUELNA KANCELARIJA

Sedište firme na prestižnoj adresi u centru Beograda. Poslujte efikasno gde god da se nalazite bez troškova tradicionalnog kancelarijskog prostora.

VIRTU START

 • Zakup adrese
 • Poštansko sanduče
 • Ovaj paket podrazumeva minimalnu ugovornu obavezu od 12 meseci
 • Ovaj paket ne uključuje obaveštenje o prijemu pošte
 • € 30 | Prijavi me

DODATNE USLUGE

Osnivanje privrednih društava

 • Pribavljanje elektronskog sertifikata
 • Kreiranje osnivačkog akta i overa dokumentacije kod notara
 • Kreiranje registracione prijave i podnošenje u cilju registracije firme
 • Registracija stvarnih vlasnika
 • Asistencija u otvaranju bankovnog računa
 • Poreska registracija

Osnivanje preduzetničke agencije

 • Kreiranje registracione prijave
 • Podnošenje prijave
 • Preuzimanje original rešenja o registraciji iz APR-a
 • Pomoć pri otvaranju poslovnog računa u banci

Prijava boravka

 • Prikupljanje i priprema potrebne dokumentacije
 • Asistencija u banci (individualni račun)
 • Podnošenje zahteva za privremeni boravak
 • Zakazivanje u policijskoj kancelariji
 • Dobijanje privremenog boravka

Pribavljanje radne dozvole

 • Prikupljanje i priprema potrebne dokumentacije
 • Podnošenje zahteva za radnu dozvolu
 • Dostavljanje dokumenata Nacionalnoj službi za zapošljavanje
 • Zakazivanje termina u Nacionalnoj službi za zapošljavanje