VIRTUELNA KANCELARIJA

Sedište firme na prestižnoj adresi. Minimalni troškovi. Efikasnost. Ekonomičnost.

VIRTU SMART

  •   Zakup adrese firme
  • Prijem i obaveštenje o prijemu pošte
  • Skeniranje i prosleđivanje pošte na Vaš mejl

DODATNE POGODNOSTI

Mogućnost poslovanja sa raznim partnerima i industrijama
Poslujte efikasno gde god da se nalazite
Bez troškova tradicionalnog kancelarijskog prostora
Administrativna podrška
Sedište firme u centru grada
Mogućnost angažovanja virtuelnog asistenta