ZAJEDNIČKI RADNI PROSTOR

Produktivnost. Radna atmosfera. Prijatan ambijent. Zajednica. Lokacija.

1 DAN
7 DANA
MESEC DANA
FLEXI

1 DAN

 •  Dnevno korišćenje radnog mesta
 • Štampanje i skeniranje
 • Korišćenje interneta
 • Korišćenje kuhinje
 • 1 kafa ili čaj
 • Čišćenje i održavanje

7 DANA

 •  sedmodnevno korišćenje radnog mesta
 • Štampanje i skeniranje
 • Korišćenje interneta
 • Korišćenje sale za sastanke
 • Korišćenje kuhinje
 • 7 kafa ili čaj
 • Čišćenje i održavanje

MESEC DANA

 •  mesečno korišćenje radnog mesta
 • Štampanje i skeniranje
 • Korišćenje interneta
 • Korišćenje sale za sastanke
 • Fioka sa ključem
 • Korišćenje kuhinje
 • 10 kafa ili čajeva
 • Čišćenje i održavanje

FLEXI

 •  korišćenje slobodnog radnog mesta (8h nedeljno)
 • Štampanje i skeniranje
 • Korišćenje interneta
 • Korišćenje sale za sastanke (3h nedeljno),
 • Korišćenje kuhinje

BENEFITI ZAJEDNIČKOG RADNOG PROSTORA

Dodatna mogućnost iznajmljivanja monitora