Test web programiranje

Test je predviđen da se radi 45 min, ima ukupno 40 pitanja. Srećno!

Ime i prezime Datum rodjenja Email Telefon
1. Prenos argumenata pri pozivu potprograma u opštem slučaju možebiti po:
2. Izvršni programi imaju ekstenziju:
3. Izbacite uljeza:
4. Koji je znak za zatvaranje taga?
5. Interni potprogrami mogu se pozvati:
6. Funkcija složenosti nekog programa pokazuje zavisnost:
7. Interpreteri su programi koji:
8. Source kod je:
9. Prevođenjem programa iz izvornog oblika dobija se:
10. Postupak kojim se prevedeni program pretvara u izvršni oblik je:
11. Kakva je to operacija `inkrementiranje` ?
12. Pronadjite pojam koji ne pripada navedenom skupu?
13. Koja je pravilna sekvenca za rad sa fajlovima u nekom programu?
14. Po Fon Nojmanovoj računarskoj arhitekturi, u radnoj memoriji se nalaze:
15. Kojoj od navedenih operacija nije mesto u spisku?
16. Koji od ponudjenih jezika nije objektno-orijentisan?
17. Naredba If - then predstavlja:
18. Begin - End predstavlja:
19. Naredba WHILE - DO je petlja sa izlaskom na:
20. Petlja kod koje je moguće je da se telo nijednom ne izvrši je:
21. Petlja kod koje će se telo sigurno bar jednom izvršiti je:
22. HTML je?
23. Šta je tačno?
24. Kako se nazivaju promenljive kojima možete pristupiti iz bilo kog dela programa i nesmetano im menjati vrednosti?
25. Šta je pointer?
26. Šta znači HTML:
27. Vrednosti TRUE ili FALSE odnose se na tip:
28. Šta od ponuđenog nije petlja:
29. Šta znači CSS?
30. Izbacite uljeza:
31. Koji je ispravan tag za ubacivanje slike na web stranu:
32. Izbacite uljeza:
33. Ispravan komentar u HTML-u je :
34. Inorder i Preorder su načini obilaska:
35. For petlja unutar for petlje najpogodnija je za popunjavanje:
36. Izbacite uljeza:
37. Označite ispravan redosled:
38. Spajanje dva stringa operatorom + zove se:
39. Poziv funkcije iz tela te iste funkcije zove se:
40. Jedini jezik koji računar razume je: