Fond za inovacije pokreće GovTech program za transformaciju javnog sektora

Fond za inovacionu delatnost objavio je otvaranje drugog kruga programa GovTech, pozivajući inovativne subjekte da prijave rešenja za 24 izazova u javnom sektoru Republike Srbije. Ovaj pilot program, podržan od strane Kabineta predsednice Vlade i Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, ima za cilj podsticanje korišćenja inovativnih tehnoloških rešenja za unapređenje javnih usluga i digitalnu transformaciju.

Fond je obezbedio sredstva u iznosu od 150.000.000 dinara (~1.2 miliona evra) za podršku realizaciji ovog programa. Maksimalni iznos finansiranja po projektu iznosi do 14.000.000 dinara (~120.000 evra) za razvoj novog rešenja i do 7.000.000 dinara (~60.000 evra) za prilagođavanje postojećeg rešenja potrebama javnog sektora.

Program je otvoren za mikro, mala i srednja privredna društva u privatnom vlasništvu, kao i za naučnoistraživačke organizacije akreditovane od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

Više informacija o izazovima i uslovima programa dostupno je na ovoj stranici. 

Scroll to top

    Vaše ime i prezime *

    Vaša e-pošta *

    Ime kompanije

    Broj telefona

    Upit: