finalizacija plana za erasamus + program

VEST – Ustanovljeni finalni detalji edukativnog programa EU

EU fondovi namenjeni edukaciji i razmeni studenata biće veći nego ikad, ali će novac najverovatnije biti podeljen na delove za Erasmus+  program i inovativnu agenciju EIT (Evropski institut za inovacije i tehnologiju).

Evropski parlament i Veće su postigli sporazum oko finalnih detalja u vezi sledećeg Erasmus+ edukativnog programa Evropske Unije za koji će se izvdojiti 26 milijardi evra i fonda od skoro 3 milijarde evra za EIT.

Istovremeno, sporazum za sledeći program istraživanja, Horizon Europe, je finaliziran.

Sporazum je popločao svoj put do krajnjeg, formalnog odobrenja MEP i EU amabasodara koji će zasedati krajem ove nedelje, a program bi trebalo da startuje 2021. godine.

Prvi poziv za Erasmus+ projekte i mobilnost 2021. su planirani da počnu u oktobru, međutim, bez dogovora, započinjanje tendera je bilo nemoguće. Sada, Evropska komisija garantuje da će prvi poziv početi u februaru. Ukoliko svi budu reagovali brzo, projekti i studentske razmene će početi na vreme.

Novi Erasmus+ program će pomoći finansiranje zajedničkih akcija sa Horizon Europe istraživačkim programom, kako bi ojačali i modernizovali visoke edukativne institucije.

Inkluzivniji Erasmus+

Sporazum obezbeđuje da Erasmus+, koji je predviđen da posluži 12 miliona ljudi, što je tri puta više od njegovog prethodnika, biće dostupniji onima sa nepovoljnijim uslovima. U praksi, ovo znači da učesnici sa nekim invaliditetom, u siromaštvu, koji su nomadi ili migranti, biće u mogućnosti da obezbede dotacije, uključujući predujam za inicijalne troškove učešća u programu. Ovo se čini jer je praksa pokazala da studenti sa boljom socioekonomskom situacijom uglavnom putuju.  Studentima u neštoj lošijoj situaciji nije dovoljno finansiranje fonda kako bi pokrili sve troškove.

U trenutno programu, učešće studenata sa invaliditetom iznosi samo 0.14%. Ovo je veoma mali procenat, ali se veruje da će novi program studiranja, koji dopušta studentima da učestvuju u razmeni online, da ti bolje rezultate i podstaći na više prijava.

Takođe, učesnicima starijim od 30 godina je novim programom dozvoljeno učešće u večernjim predavanjima ili učenju digitalnih veština. Do sada je program bio namenjen mlađima od 30 godina.

Od predviđenih 26 milijardi evra, 83% će biti potrošeno na edukacije i trening, 10.3% program za mlade i 1.9% na sport.

EIT pregovori se nastavljaju

Iako u pregovorima nije ispregovaran planirani budžet, budžet je blizu predloženog iznosa. Komisija veruje da bi fond za EIT-ove nove inicijative trebalo da bude dovoljan, a ona uključuje dve nove zajednice znanja i inovacija (KICs). Novi KICs, koji je planiran da se lansira 2022. godine će pružati podršku kreativnim i kulturnim industrijama, koje su bile pod uticajem COVID-19 zatvaranja u Evropi.

Novodogovoreni budžet će kreatorima politike omogućiti da nastave pregovore za EIT okvir pod sledećim predstavništvom saveta.

Scroll to top