„Zajednica haba teži stalnom razvoju kroz inkorporaciju novih ljudi i ideja“

Tomislav Mihajlović je mladi advokat koji uspešno razvija svoju karijeru i neretko posećuje naš hab sa ciljem da unapredi svoje znanje o preduzetništvu, a samim tim i poslovanje svoje advokatske kancelarije. Na različitim edukativnim događajima kojima je Tomislav prisustvovao u našem habu, do sada je imao priliku da se upozna sa brojnim akterima iz različitih industrija, poveže se sa njima, a sa nekima je ostvario i uspešne saradnje. Tomislav je sjajan primer multidisciplinarnosti zajednice koju okupljamo i razvijamo, budući da advokati važe za jedno od „tradicionalnih“ zanimanja, a habovi se obično (pogrešno) povezuju isključivo sa programerima i frilenserima. Na njegovom primeru možemo nedvosmisleno videti da su ovakve zajednice otvorene za sve, bez obzira na industriju, kao i da hab ima svakome da ponudi određene benefite koji značajno mogu doprineti razvoju preduzetničke inicijative.

Za početak nam ukratko predstavi tvoj dosadašnji rad, kao i zašto si se odlučio za samostalnu advokatsku karijeru?

– Ovaj razgovor bih počeo basnom o žabama koje su išle ka vrhu brda i usput padale. Oni koji su bili oko njih su im vikali da su samo obične žabe i da neće uspeti. Na vrh je stigla samo jedna. Bila je gluva i nije čula šta joj viču.

Pouku ove basne, delimično, mogu primeniti i u svom životu i radu. Malo sam slušao druge ljude, sem pametnih i dobronamernih, koji su mi govorili da budem odvažan, smeo, verujem u sebe i svoje sposobnosti, idem korak po korak, okružim se ljudima sa dobrom energijom i uz malo sreće uspeću. Tako je i krenula moja samostalna advokatska praksa početkom 2018. godine. Zapravo, to je bila nova faza u mojoj karijeri.  Posle studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koje sam završio sa prosečnom ocenom 9,06, radio sam kao poreski inspektor u Poreskoj upravi Ministarstva Finansija,  zatim kao advokatski pripravnik, te kao pravnik u građevinskom preduzeću „GEOSONDA-FUNDIRANJE“ a. d. Dobrih deset godina, do perioda pripravništva u advokatskoj praksi, sam učestvovao u organizovanju različitih događaja i žurki po Beogradu. Od 2007. godine aktivan sam u NGO sektoru. Prava žena, invalidnih lica, seksualnih manjina su oblasti za koje se posebno interesujem, a vezano za pravne i sociološke implikacije (nasilje, diskriminacija, pristup obrazovanju, zdravstvenoj, socijalnoj i pravnoj zaštiti). Svoje obrazovanje sam dogradio kroz pravosudni i advokatski ispit. Kao što napomenuh, samostalna advokatska praksa je bila nova, viša faza u mom radu, trenutak odluke za nešto što sam sanjao još od najmlađih godina. Član sam Advokatske komore Beograda kao advokat od 08. 02. 2018. godine. Oblast mog rada je imovinsko pravo u najširem smislu – izrada opštih i pojedinačnih pravnih akata, te pismena vezanih za pravne poslove (ugovori i ostalo), davanje pravnih saveta, te učestvovanje u građansko-pravnim postupcima opšteg tipa (parnice, vanparnice i izvršenja), te postupcima za razvod braka, ostavinskim postupcima, zatim radim poresko savetovanje, upravne postupke vezane za upis prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima, postupke ozakonjenja (legalizacije) bespravno sagrađenih objekata, postupke registracije pravnih lica i druge postupke pred Agencijom za privredne registre, te, takođe, zastupam lica u svojstvu branioca u postupcima za određena krivična dela.

Da li je i koliko teško biti preduzetnik u tvojoj industriji?

– Za mladog čoveka biti samostalan advokat je poseban izazov. Velike advokatske korporacije teže i prilično uspevaju da monopolizuju ono što bi smo kolokvijalno nazvali tržištem advokatskih usluga. Mladi advokati u težnji za što bržim uspehom i, često, nedovoljnom verom u sopstvene sposobnosti, bivaju „usisani“ u velike advokatske korporacije u kojima lako gube svoju individualnost i, što više protiče vreme, smanjuju svoje šanse da se osamostale i budu advokati u punom kapacitetu onoga što ta profesija predstavlja.

Šta jedan mladi advokat može da očekuje od haba?

– Mladi advokat u habu može pronaći ljude koji rade i bore se u različitim oblastima, koje profesionalno advokatima mogu biti jako izazovne (nekretnine, berza, rastuća IT industrija). Svaki advokat, željan perspektivnog razvoja svoje karijere, u habu se može dobro povezati sa fizičkim i pravnim licima, kojima može profesionalno pomoći da reše različit niz pravnih situacija sa kojima se susreću, a pre svega može preventivno delovati, kako bi kroz izradu opštih i pojedinačnih pravnih akata, te pismena vezanih za pravne poslove (ugovori i ostalo) i pravnih saveta, doprineo pravnoj sigurnosti određenog subjekta.

Koliko i kako uključenost u zajednicu haba može da doprinese advokatskoj karijeri?

– U zajednici haba advokat može bolje i brže da raste, jer je hab kao takav centripetalna energija koja privlači ljude, različita interesovanja i pravne izazove.  Zajednica haba je vrelo pozitivne energije, u kojoj su svi vredni i inovativni ljudi dobro došli.

Koliko ti stalni kontakti sa drugim preduzetnicima pomažu u strategiji za dalji razvoj tvog poslovanja?

– Kontakti sa drugim preduzetnicima mi jako pomažu jer se uvek nauči nešto novo u uzajamnoj interakciji. Razmena znanja i sticanje novih veština su ključne.

Kakav je tvoj generalni utisak o habu i zajednici čiji si i ti sam deo?

– Moj generalni utisak o zajednici haba je da je to projekat koji odbija da stoji u mestu, teži stalnom razvoju kroz inkorporaciju novih ljudi i ideja.

Koji savet bi dao nekome ko je tek na početku advokatske karijere?

– Moj savet mladim kolegama i koleginicama je: „Budite pre svega svoji, ma koliko to nekad bilo teško. Postavši advokati, otišli ste već suviše visoko da biste prestali sa radom na sebi. Svaki dan počnite sa verom u sebe i svoje saradnike, radite, borite se, svaki poraz je nova lekcija i upornim radom se da pretvoriti u pobedu na duže staze. Budite profesionalni, borite se za klijenta, dajte i više nego što traži (isplatiće se). Pobedite strahove, igrajte se sa njima, širite dobru enegiju,  jer se ona vraća i multiplikuje. Nađite vremena za odmor, nije posao baš sve.“

 

Scroll to top