Ključ dobrog proizvoda ili usluge

Tri su ključna elementa za razvoj koncepta uspešnog proizvoda ili usluge za tržišteUkoliko ispratite ove zahteve, postoji velika verovatnoća da će vaš poslovni poduhvat biti uspešan. Ako se desi da preskočite ili zapostavite bilo koji od njih, najverovatnije ćete se suočiti sa neuspehom. Nema čak ni velikog uticaja ni to da li ste IT ili neka druga industrija, pravila su univerzalna, a sledeći elementi determinišu vaš uspeh: 

  • Uklapanje proizvoda ili usluge u strategiju i resurse organizacije; 
  • Uklapanje proizvoda ili usluge u portfolio; 
  • Uklapanje proizvoda ili usluge na samo tržište. 

 

Uklapanje u strategiju preduzeća ili organizacije 

Važno je da se proizvod ili usluga koje razvijate uklapaju u strategiju vaše firme kako bi bili prihvaćeni na pravi način i od klijenata, ali i od prodajnog tima ili osobe koja bi bila zadužena za prodaju. Naizgled sasvim jednostavno, međutim u praksi se ovde veoma često dešavaju najkrupniji propusti. 

Ukoliko je menadžer za razvoj proizvoda ili Product Owner (u zavisnosti od toga koji se pristup razvoja proizvoda koriste) previše fokusiran na svoju nišu proizvoda, to može da dovede do privida da će, ako se stvori odličan proizvod, prodaja rasti. U praksi to nikako ne mora da bude slučaj jer krajnju ocenu daju korisnici i tržište, te ako se ne uzimaju u obzir povratne informacije, tu bi nastao prvi izazov. 

Drugi izazov bi se pojavio ukoliko linije proizvoda nisu povezane sa tehnički i menadžerske strane. Ovo zapravo nije redak slučaj u IT industriji i raskorak do kog dolazi između developera, marketara i prodaje. To može da uzrokuje ili zastoj u realizaciji ili neisporučivanje proizvoda ili usluge kakvi bi bili odgovarajući za tržište. Razlog je taj što se iz različitih uglova pristupaju kupcu, iako bi upravo kupac trebalo da bude primaran. 

Treći izazov iz ovog domena bi nastao ukoliko firma  ne uspeva da se prilagodi promenama u industriji. One su danas nikad izraženije, te kompanije koje su manje agilne imaju sa tim izazov, jer ne uspevaju da prilagode zahteve tržišta svojoj strategiji. Ponekad jednostavno nije do proizvoda ili usluge, ali bi upravljanje proizvodima moglo da pomogne da se situacija reši i da se ostvari tržišna vrednost. 

 

Uklapanje u portfolio proizvoda i usluga 

Novi proizvod ili usluga moraju da se i logično uklapaju u postojeću liniju proizvoda. Bez toga, uticaj prilikom plasiranja na tržište možda neće ispuniti očekivanja koja imate. Očekivani scenario je da bi vam bilo potrebno više vremena da ostvarite uspeh, jer će marketing i prodaja morati da budu kreativniji i efikasniji nego inače ukoliko vas ne prepoznaju na tržištu u novom svetlu. Naravno, sve je moguće! 

Manji rizik je uvek bolja opcija, što ne mora da vas nužno odvraća od proširenja postojeće linije. To bi bilo sasvim u redu ako postojeća linija proizvoda ne obuhvata širu lepezu, kakvu možda ima konkurencija, i ako ste sigurni da vaši kupci ili saradnici očekuju to od vas ili su zainteresovani za vašu novu ponudu. U tom slučaju je ovakav poduhvat sasvim dobar poslovni potez, a vaš proizvod funkcionalan. 

Takođe je dobar pristup da se osim na istraživanje o tome šta bi bila dobra ideja koju možete da realizujete, da se oslonite i na mišljenje onih sa kojima sarađujete. Iskoristite osim  korisničkog iskustva i njihovo znanje o industriji koje poseduju, što će vam pomoći da odredite koje proizvode treba razvijati. Oslonite se i na vašu korisničku bazu koja  može da vam pružiti dodatni uvid u tržište.  

 

Uklapanje na tržište 

I dolazimo do onoga što daje konačnu ocenu o vasem proizvodu ili usluzi – tržišta. Oslanjanje na postojeću korisničku bazu omogućava najbolje šanse za brzi ROI novog proizvoda. Jako su važne navike kupaca, preferencije koje imaju kada su u pitanju konzumiranje ili troškovi, na šta se obraća posebna pažnja prilikom razvoja novog proizvoda i programa. 

Navike vaših kupaca se sastoje od toga šta, kada i kako kupuju, i koliko su spremni da platu odnosu na tržište u celini. Cilj je da program što više uskladite sa navikama i obrascima ponašanja kupaca. Usklađivanjem vašeg proizvoda ili usluge sa njihovim potrebama, bilo poslovne bilo lične prirode, kupcu olakšavate pristup vašoj ponudi. 

Da biste produbili svoju vezu sa kupcima, pristupite stvaranju svog proizvoda ili usluge na taj način da pomažu korisnicima da zarađuju, a ne samo da investiraju svoj novac. Primer bi mogao da bude kurs koji im nudite, koji će sa jedne strane biti trošak za njih, ali trebaju da budu svesni da na duži rok to znači zaradu za njih jer primenjuju stečeno znanje kroz svoj rad. 

Dakle, šta god da imate na umu kada pripremate svoju ponudu razmišljajte o svom kupcu. U odluci o kupovini koristiće isti princip kakav vi imate kada odlučujete o poslovnim ponudama. Vaša ponuda treba da im pruža dovoljno jak razlog koji će ih uveriti da trebaju da kupe sada, a ne kasnije. Ukoliko im svojom ponudom omogućavate i više od zadovoljenja jednostavnih potreba, tim je vaša šansa na tržištu veća. 

 

Šta je dakle ključ vašeg uspešnog proizvoda ili usluge? 

Mnogi smatraju da su kupci i tržište prvo što treba uzeti u obzir pri razvoju koncepata novih proizvoda i uslugaTo jeste tačnoisto kao što i proizvod mora da se uklopi u strategiju kompanije, a zatim da popuni logično mesto u portfoliju proizvoda. Dakle, dobra kombinacija ova tri faktora predstavlja ključ za stvaranje dobrog proizvoda ili usluge i njihov uspešan plasman na tržište. 

Ukoliko se ispune svi već pomenuti uslovi ostvaruje se ono što je presudno – kvalitet! Ključ uspeha je u načinu na koji predstavljate svoj proizvod, bilo da je to internet prezentacija, dizajn ili ambalaža. Ipak, ono što je najvažnije  nalazi se u konstantnom kvalitetu. Dostići određen kvalitet proizvoda nije lako, ali je poseban izazov održati isti nivo na duži rok. Što pokazuje zašto su svi opisani segmenti od vitalnog značaja. 

Scroll to top