Osnivanje preduzetnika

Osnivanje preduzetnika – kompletan vodič  

Osnivanje preduzetnika u Srbiji zvuči zastrašujuće, ali ne mora uvek tako i da bude. Mnogi preduzetnici se suočavaju sa brojnim izazovima već na samom početku, što može uticati na njihovo samopouzdanje i motivaciju. Razlog više za odustajanje bude dobro poznata birokratija i administracija koje mogu da zakomplikuju ovaj početak.   

Zato smo kreirali ovaj vodič, kako bi osnivanje preduzetnika bio lak proces i kako bismo vam pružili sve potrebne informacije na jednom mestu. Sa ovim vodičem, moći ćete da uštedite vreme i novac, te bez stresa uplovite u svet preduzetništva. 

Oblici firme  

U Srbiji postoji više različitih oblika za osnivanje kompanije, ali su tri najčešća:  

Pašalac 

Pašalac je specifičan oblik preduzetničke radnje u kojem preduzetnik plaća porez po paušalnom iznosu. To znači da se porez određuje na osnovu više parametara (prosečan prihod za datu delatnost, starost osnivača, sama delatnost, opština osnivanja i slično), a ne na osnovu samog poslovanja. Ovaj oblik je pogodan za male preduzetnike sa stabilnim i predvidivim prihodima, jer omogućava jednostavnije vođenje poslovnih knjiga i manje administrativnih obaveza. 

Preduzetnik 

Preduzetnik je pravna forma gde fizičko lice obavlja delatnost samostalno i za sve obaveze odgovara svojom ličnom imovinom. Ovo je fleksibilan oblik poslovanja sa manje administrativnih troškova i lakšim procedurama osnivanja i gašenja u poređenju sa drugim oblicima. Međutim, glavni nedostatak je neograničena odgovornost za sve dugove i obaveze firme. 

Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO) 

DOO (Društvo sa ograničenom odgovornošću) je najčešći oblik osnivanja preduzeća za srednje i velike biznise. Ova pravna forma omogućava osnivačima da budu odgovorni za obaveze društva samo do visine njihovog uloga u osnovnom kapitalu, čime štiti njihovu ličnu imovinu. DOO može imati jednog ili više osnivača, a administrativne procedure su složenije u poređenju sa preduzetnikom ili pašalcem. Međutim, pruža veću sigurnost i mogućnosti za rast i razvoj. 

Ove tri forme imaju svoje specifičnosti i prednosti, te je važno odabrati onu koja najbolje odgovara vašim poslovnim ciljevima i potrebama. 

Naša tema danas je osnivanje preduzetnika, a ovi su osnovni koraci:  

1.Poslovno ime 

U pitanju je ime pod kojim poslujete kao preduzetnik i ono sadrži: 

 • Ime i prezime preduzetnika (npr. Jovan Jovanović) 
 • Opis delatnosti 
 • Oznaku „preduzetnik“ ili „pr“ 
 • Sedište odnosno adresu na kojoj preduzetnik posluje 

Primer: Jovan Jovanović preduzetnik, cvećara, Beograd, Prvomajska 15 

2. Naziv 

Iako deluje isto, naziv i poslovno ime ipak nisu isto.  

Ako je poslovno ime Jovan Jovanović preduzetnik, naziv vaše firme bi na primer mogao da bude Cvećko.  

Na ovaj način Naziv pravi razliku između dve firme koje se bave sličnim poslovima.  

Vi možete u okviru poslovnog imena staviti naziv ali obavezno pre registracije uradite pretragu registrovanih naziva na ovom linku.  

Naziv se mora razlikovati u odnosu na već postojeće nazive, ne bi smeo da bude čak ni sličan. Odluku o tome šta je slično, a šta ne donosi APR. 

Primer: ukoliko postoji naziv Ružin cvet, postoji mogućnost da vam neće biti dozvoljeno da registrujete naziv Ružina cvećara.  

3. Potrebna dokumentacija 

Što se dokumentacije tiče, ovo je ono što vam je potrebno za osnivanje preduzetnika:  

 • Dokaz o identitetu preduzetnika. 
 • Registraciona prijava osnivanja preduzetnika.  
 • Dokaz o uplati naknade za osnivanje.  

Ukoliko imate poteškoće sa popunjavanjem prijave za osnivanje, uvek za vas možemo uraditi čitav postupak. Kontaktirajte nas na broj telefona 011 328 12 09 ili na office@incentar.org. 

4. Predaja prijave 

Prijavu za osnivanje preduzetnika možete predati na dva načina:  

 • U Agenciji za privredne registre 
 • Elektronska registracija 

Elektronska registracija ubrzava registraciju i donekle smanjuje troškove osnivanja.  

Mi ćemo se ovde baviti standardnom procedurom, što znači da svu prethodno pomenutu dokumentaciju možete dostaviti:  

 • u sedištu APR-a u Beogradu, 
 • u nekoj od organizacionih jedinica APR, 
 • u opštinama sa kojima Agencija ima postignut sporazum  
 • a možete poslati i poštom.  

Svu ostalu dokumentaciju će APR pribaviti umesto vas.  

5. Rešenje 

Nakon što APR prihvati vašu prijavu, donose Rešenje kojim se prijava usvaja. Ovo Rešenje ćete dobiti na način koji se naveli u samoj prijavi.  

Ovo Rešenje obično stiže u roku od 7 dana ali se može desiti da ovaj proces potraje i duže.  

6. Pečat 

Zakon je jasan, pečat vam nije potreban (član 25. stav 3. Zakona o privrednim društvima), ali se toga uglavnom pridržavaju samo APR i Poreska uprava. Vaši saradnici vam mogu tražiti isti.  

Pečat možete izraditi kod bilo kojeg pečatoresca. Potrebno je da mu dostavite kopiju Rešenja o osnivanju.  

7. Banka 

Osnivanje preduzetnika ima svoj kraj a u njemu vam ostaje otvaranje računa u banci.  

Nakon potpisivanja Ugovora o vođenju poslovnog računa sa bankom smatrajte ovaj proces završenim. Banke imaju različite procedure ali je ova dokumentacija uglavnom standardna:  

 • Rešenje o osnivanju 
 • OP obrazac 
 • PIB 
 • Kopija lične karte 

Nakon što dobijete račun u banci, potrebno je da podnesete poresku prijavu. Ova prijava se podnosi u roku od 15 dana od osnivanja, ali se za početni datum navodi dan upisa u registar APR-a.  

Da prođemo još jednom 

Osnivanje preduzetnika može biti izazovan proces pun administrativnih prepreka. Često se dešavaju greške prilikom popunjavanja prijava ili prikupljanja potrebne dokumentacije, što može produžiti ceo postupak i izazvati dodatne troškove. Zato je važno biti pažljiv i temeljit tokom svakog koraka osnivanja.  

Ako u bilo kom trenutku osetite da može doći do neke greške, savetujemo vam da nas kontaktirate.  

Kroz uslugu Virtu Preduzetnik, ne samo da osnivamo preduzetničku radnju za vas već nudimo set usluga koje će vam smanjiti troškove i ubrzati rast biznisa.

Scroll to top

  Vaše ime i prezime *

  Vaša e-pošta *

  Ime kompanije

  Broj telefona

  Upit: