Šta sve radi digitalni marketar?

Digitalni marketing se razlikuje od tradicionalnog po tome što njegovi kanali komunikacije i metode omogućavaju analizu marketinških kampanja u realnom vremenu. To je jedna od prednosti koje donosi, budući da marketing uvek podrazumeva ulaganje, i to ono koje rezultate donosi na duži rok. Sa digitalnim marketingom je to relativno brže, jer za kraći period imate uvid u to šta u praksi radi a šta ne radi.

Oni koji su u ovom poslu iskusniji imaju na raspolaganju skup veština i tehnika, kao i sveobuhvatno razumevanje kako se ponaša njihovo ciljno tržište. Znaju i koji su kanali najefikasniji i kako interpretirati digitalne metrike koje nude dragocene uvide o tome kako prilagođavati marketinške ciljeve i aktivnosti.

Obim posla jednog digitalnog marketara u velikoj meri zavisi od obima posla poslodavca ili industrije u kojoj radi, trenutnog nivoa karijere, da li je specijalista za određenu oblast. Dakle, dosta faktora utiče. Na primer, SEO stručnjak bi se fokusirao na organski saobraćaj putem ključnih reči i kreiranja sadržaja na relevantne teme. Specijalista za društvene mreže bi morao da zna kako da efikasno komunicira sa zajednicom putem različitih kanala.

Bez obzira na to da li su specijalisti za neki segment ili ne, svaki digitalni marketar mora biti u stanju da:

 • Shvati mogućnosti koje pružaju različiti kanali i uređaji;
 • Održava konkurentnu prednost, tako što će uvek biti u toku sa novim trendovima i alatima;
 • Zna da strateški analizira „velike podatke“ i iskoristi analitiku kao alat za unapređenje;
 • Razume zašto kupci i korisnici koriste različite kanale i uređaje i u koje svrhe;
 • Upravlja odnosima sa korisnicima koji su dinamični, sa ciljem da maksimizira rezultate.

Zašto je važna analitika i kako da je koristite?

Podaci i analitika su najvažniji za uspeh u digitalnom marketingu. Oni vam ukazuju na pravi put kako da sprovodite kampanje. Načini za prikupljanje podataka su postali toliko sofisticirani da imate daleko više mogućnosti i alata nego što je to bio slučaj deceniju ranije. Analitika je i sredstvo za praćenje ključnih pokazatelja performansi koje su glavno merilo uspeha u digitalnom marketingu.

Neki od najvažnijih pokazatelja performansi su obim prometa, izvor lidova ili stopa konverzije. Ukoliko odu korak dalje digitalni marketari mogu čak i da analiziraju gde posetioci provode najviše vremena i šta na njih ostavlja najjači utisak, koliko vremena potroše po jednoj sesiji, da li više vremena provode na mobilnim uređajima ili su kraj računara. Iz toga izvlače zaključke kakve su navike pratilaca.

Dobro odrađena SEO optimizacija i istraživanje ključnih reči

Analitika je bitna iz koje imate povratne informacije o ponašanju ciljne grupe, ali nje neće biti bez dobre optimizacije. Optimizacija u pretraživaču (SEO) je važan aspekt svakog marketinga sadržaj. To je dobar način za privlačenje pratilaca na sajt ili stranice uz pomoć relevantnog sadržaja, organskim saobraćajem. Ono što je od svega najidealnije je to da je ovaj vid digitalnog marketinga najjeftiniji, a vrlo praktičan.

Pre nego što kreira sadržaj, svaki digitalni marketar treba najpre temeljno da sprovede istraživanje o tome šta njegova ciljna publika želi ili traži, a tu ulogu igraju ključne reči. Kako da to najbolje obavi:

 • Za početak da koristi ključne reči koje se odnose na industriju. Alati poput Google Planera za ključne reči mogu da budu početna stanica sa koje se kreće na dalje putovanje;
 • Nakon toga analizirati rezultate koji su navedeni u tabeli koja sadrži ključne reči i fraze sa mesečnim rezultatima pretrage za svaku od njih;
 • Napraviti plan sadržaja koji ističe ključne reči koje su najzastupljenije u pretraživanju. Koristite ih za sve vrste objava, a uz to vodite računa i o kvalitetu sadržaja kao i o relevantnosti;
 • Na kraju napravite sadržaj. Svaki kvalitetan sadržaj će dugo ostati relevantan, i ne samo to, već će imati dosta reakcija od strane vaše publike ili će vam doneti nove pratioce i korisnike.

Diverzifikacija kanala komunikacije

Korišćenje svakog kanala komunikacije koji je dostupan a ekonomičan je od značaja za ostvarivanje svih marketinških ciljeva. To omogućava da se dostigne maksimalan broj ljudi, da se privuče najviše potencijalnih kupaca i da se ostvari konverzija. Primarni kanali na koje digitalni marketari trebaju da se fokusiraju su:

 • Društvene mreže i platforme;
 • Email marketing;
 • Google oglašavanje (displej ili plaćeno za klik);
 • Native advertajzing;
 • Affiliate marketing.

Ovo ne znači da trebate da zapostavite druge kanale, posebno ako oni u vašem slučaju daju dobre rezultate. Naravno, i sve navedene kanale trebate da koristite dozirano, u skladu sa ciljevima koje imate i publikom koja vam je primarna. Najvažnije od svega je da vaš marketing treba da bude konzistentan. To znači da treba da šalje doslednu poruku, a kao marketar strategiju trebate da primenjujete na sve kanale.

Izgradnja zajednice i kolaboracija

Digitalni marketar zajednicu ne gradi samo sa svojom primarnom ciljnom grupom, već i saradnjom sa drugim preduzetnicima. Ta saradnja može da bude sa agencijama i kompanijama izvan industrije, i obostrano korisna jer omogućava veću viralnost, kao i podizanje svesti o brendu koji gradite. Isto važi i za učenje kroz saradnju sa drugim profesionalcima, čime svaki marketar unapređuje veštine i peče zanat.

Bliska saradnja sa dizajnerima, content piscima i copywriter-ima uvek može da utiče na maksimiziranje efikasnosti svake kampanje. Razlog je jednostavan – super-marketar, popularno rečeno jednorog, ne postoji. Niti bilo koji stručnjak, ma koliko bio specijalista, može da zna sve i o svemu.

Upravo zbog toga je važno oslanjati se na saigrače sa različitim setovima veština kako bi se kreirao najkvalitetniji sadržaj. Ono o čemu marketar tom prilikom treba da vodi računa je da se strategija jasno prenese i da se isto tako sprovodi. Kada se poslu pristupa na ovakav način to na kraju rezultira obostranim koristima, jer se podele zajednički ciljevi, a veštine objedine.

Šta je ključ uspeha svakog digitalnog marketara?

Digitalni marketing je marketing budućnosti. Pored svega što je navedeno u ovom članku, treba napomenuti da je digitalni marketing mnogima jako važan jer rezultate prikazuje u realnom vremenu, i to sa velikom preciznošću. To dalje znači da je lako videti koje strategije daju konkretne rezultate, a koje treba dodatno unaprediti ili naći alternativu za njih.

Kako vam sada zvuči posao digitalnog marketara? Izazovno? Kreativno? Odgovorno? Koji god utisak da ste stekli, odgovor bi bio tačan. Biti digitalni marketar je miks svega, i znatno više od toga. Zbog toga svi digitalni marketari, bilo da su početnici ili profesionalci neprestano usavršavaju svoje veštine, uvek prate nove alate i tehnike. Svesni su toga da je edukacija ključ uspeha.

Ukoliko želite i nameravate da unapredite svoje digitalne veštine, u tom slučaju vam preporučujemo Digital Marketing Pro kurs, koji će vas voditi kroz srž svega što u ovom poslu trebate da primenjujete. Bilo da je u pitanju sadržaj, izbor kanala komunikacije ili najvažnije od svega način na koji sve to plasirate i kako birate ciljnu grupu, sve to možete dobiti kroz rad i diskusiju sa marketing guruom Anđelkom Ducić.

Scroll to top