Nove generacije, nova pravila – kako da pomognemo deci da prevaziđu izazove digitalne revolucije?

Zahvaljujući brzom razvoju tehnologije inovacije se konstatno dešavaju na poljima informacionih sistema, genetike, robotike, te možemo očekivati velike promene u mnogim aspektima naših života u narednim godinama. Na ove promene treba da budemo spremni da bismo se sa njima suočavali, ali pre svega kako bismo pomogli deci da nauče da prevazilaze izazove svoje generacije i učestvuju u kreiranju budućih trendova koje te promene diktiraju.

Brojna istraživanja dokazuju da tehnologija može dobro i loše da utiče na način na koji naša deca misle. Razmišljanje je sposobnost da se reflektuju, razumeju i izvode zaključci na osnovu naših iskustava, znanja i uvida. To je ono što nas čini ljudima. Omogućilo nam je da komuniciramo, stvaramo, gradimo, napredujemo i postajemo civilizovani. Razmišljanje može na mnogo načina da nam ukaže na to ko su naša deca i šta rade, od promatranja, učenja, pamćenja, ispitivanja i prosuđivanja do inoviranja, svađanja, odlučivanja i delovanja.

Tehnologije ne utiče na decu samo na površini njihovog razmišljanja. S obzirom na to da su njihovi mozgovi još uvek u razvoju često izlaganje takozvanih “digitalnih urođenika” tehnologiji zapravo formira mozak na način koji se razlikuje od prethodnih generacija. Ono što je jasno je da kao i sve inovacije koje su javljale kroz istoriju, tehnologija koja je dostupna određuje kako se razvija naš mozak.

Na primer, kako je za Wired primetio autor koji piše o tehnološkim inovacijama Nikolas Kar, čitanje je ohrabrilo naše mozgove da budu fokusirani i maštoviti. Nasuprot tome, porast interneta jača našu sposobnost brzog i efikasnog skeniranja informacija.

 

Kakav je zapravo uticaj tehnologije na decu?

Uticaj tehnologije na decu je komplikovan. Da li tehnologija pomaže ili škodi u razvoju razmišljanja vaše dece, zavisi od toga koja se specifična tehnologija koristi i kako. Pažnja, preopterećenost informacijama, donošenje odluka i pamćenje/učenje su oblasti u kojima mogu postojati suprotstavljeni uticaji na to kako tehnologija utiče na vašu decu. Pažnja može da se posmatra kao put ka razmišljanju. Bez nje, drugi aspekti razmišljanja, naime, percepcija, pamćenje, jezik, učenje, kreativnost, rasuđivanje, rešavanje problema i donošenje odluka uveliko se smanjuju ili se uopšte ne mogu pojaviti. Sposobnost vaše dece da nauče da se efikasno i dosledno fokusiraju postavlja osnovu za skoro sve aspekte njihovog rasta i od suštinskog je značaja za njihov razvoj u uspešne i srećne ljude.

Isto važi i za ljudski razvoj. Neposredno okruženje za decu određuje vrstu pažnje koju razvijaju. Kao što smo pomenuli, predhodne generacije su usmeravale znatan deo svog vremena na čitanje, aktivnost koja je nudila malo ometanja i zahtevala intenzivnu i stalnu pažnju, maštu i pamćenje. Pojava televizije je promenila tu pažnju nudeći deci vizualne stimulanse, fragmentiranu pažnju i malu potrebu za maštom.

Nakon toga je nastao internet i deca su ubačena u potpuno drugačije okruženje u kojem je, zbog toga što je odvraćanje pažnje norma, stalna pažnja nemoguća, mašta je nepotrebna, a pamćenje je suvišno. Tehnologija uslovljava mozak da obrati pažnju na informacije vrlo različito od čitanja. Međutim, ovo ne znači da je izloženost tehnologiji nužno loša. Istraživanja pokazuju da, na primer, video igre i drugi mediji na ekranu poboljšavaju vizuelno-prostorne sposobnosti, povećavaju sposobnost pažnje, vreme reakcije i sposobnost da se identifikuju detalji. Uprkos predrasudi da ih tehnologija “zaglupljuje”, ona nove generacije samo formira drugačije.

Sveprisutna upotreba interneta pretraživača, na primer, dovodi do toga da deca postaju manje vešta u pamćenju informacija i veštije se prisećaju gde da ih nađu. Imajući u vidu lakoću sa kojom se informacije mogu naći ovih dana, jedino je razumljivo da znanje o tome gde tražiti postaje sve važnije za decu nego da se zapravo nešto pamti.

Ono što je važno je da deca nauče kako datu informaciju da obrađuju. Procesima razmišljanja kao što su kontemplacija, kritičko razmišljanje i rešavanje problema. Šta sve to znači za odgajanje vaše dece? Suština je da dete koristi tehnologiju konstruktivno i nauči da mu baš ona bude alat, a ne portal za odvlačenje pažnje. Jedan od najefikasnijih načina da deca uz pomoć tehnologije razvijaju svoje kritičko i logičko razmišljanje, kao i analitički pristup rešavanja problema, jeste da se već u detinjstvu upoznaju sa osnovama programiranja i načina na koji funkcionišu moderne tehnologije.

Veoma je bitno održati balanas između između tehnologiije i čitanja, igranja društvenih igara, dobre stare nestrukturirane i maštovite igre, ali vežbanje kreativnog razmišljanja i razumevanja online pravila mogu samo da pomognu u ovom ludo uzbudljivom, digitalnom, novom svetu.

Playcode škola programiranja za decu je koncipirana upravo tako da decu usmeri ka konstruktivnom načinu razmišljanja i shvatanja modernih tehnologija. Namenjena je deci uzrasta od 8 do 12 godina koja će savladavanjem osnova programskog jezika Python ujedno i razvijati logički i kritički način razmišljanja. Pridružite nam se!
Scroll to top