Digitalna transformacija poslovanja – zašto je edukacija u digitalnoj sferi važna za preduzetnike?

Da li ste primetili koliko se sve oko vas ubrzava, digitalizuje i kojom brzinom tehnologija napreduje? Karantin i Covid-19 su učinili tehnologije krucijalnim. U ovom trenutku vi čitate naš blog sa vašeg telefona, koji se nalazi na našem sajtu, društvenim mrežama i mnogim drugim online platformama, imamo interakciju u real time i sve se dešava u par klikova, pomoću digitalnog mehanizma i različitih alata, razumeli smo se, zar ne?

Dakle, da se podsetimo…

Kada kažemo online poslovanje, vi ćete najverovatnije prvo pomisliti na e-trgovinu. Da li smo pogodili? Prema različitim naučnim istraživanjima, većina ljudi poistovećuje e-poslovanje i e-trgovinu. Ušuškana kupovina iz fotelje svega onog što vam više ili manje treba. Online poslovanje predstavlja širi pojam od elektronske trgovine. E–poslovanje, pored pomenute trgovine, čine usluživanje, saradnja sa poslovnim partnerima i obavljanje eletronskih transakcija unutar organizacija.  E-poslovanje ima nekoliko oblika, u zavisnosti od toga koliko je kompanija digitalizovana. To znači da proizvod, proces ili posrednik mogu biti materijalni ili digitalni.

Zašto je online poslovanje u ekspanziji?

Benefite online poslovanja je teško pobrojati jer su brojni. Ukoliko želite, na primer, da otvorite svoju online prodavnicu, nije vam potreban lokal, prateća oprema, nema troškova demodiranja ili kaliranja proizoda, troškovi radne snage i tome slično. Dovoljno je da kreirate i personalizujete sajt i prilagođavate ga protokom vremena kupcima i onome na šta pozitivno reaguju.  Iz ovoga možemo izvući da su ključne prednosti online poslovanja sledeće:

  1. Ušteda/ Optimizacija – kao što smo gore napomenuli, imate ogromne uštede materijalnih troškova. Pored toga, ušteda se odnosi i na vreme, jer nećete imati skoro nikakve birokratske poslove digitalnom transformacijom svog poslovanja.
  2. Personalizacija – upotrebnom različitih online alata možete kreirati poseban profil ciljnih potrošača i na taj način komunicirati sa njima svoju ponudu.
  3. Odnosi sa kupcima – važno je kreirati i održavati odnos sa klijentima, kako bi se izgradila njihova lojalnost. Vremenom spoznajete njihove preferencije, pratite njihove akcije i kreirate različite vidove interakcije kako biste osvežili njihovu zainteresovanost.

Koji su primeri online poslovanja?

Online poslovanje se može vršiti između različitih interesnih strana. Mi ćemo vas uputiti u neke od tipičnih primera online poslovanja:

  1. Kompanija – Kupcu ili Business to Customer (B2C) , gde je kompanija bilo koja organizacija dok kupce čine pojedinci (fizička lica). Svakako najpoznatiji odnos ovog tipa čine online prodavnice.
  2. Kompanija – Kompaniji ili Business to Business (B2B), gde su obe strane poslovne organizacije koje imaju neki interes.
  3. Kupac – Kupcu ili Customer to Customer (C2C), u ovom odnosu pojedinci razmenjuju proizvode i usluge sa drugim pojedincima.
  4. Kompanija – Zaposlenom ili Business to Employee (B2E), ovaj odnos je tipičan u kompanijama, između poslodavca i zaposlenog.
  5. Mobilna trgovina ili M–commerce, sve je zastupljeniji „bežični“ način poslovanja. Sve češće se mogu videti aplikacije za mobilne telefone koje mogu rešiti apsolutno svaki problem, od kupovine patika do uzimanja kredita,.

Šta se dešava kod nas u Srbiji i regionu?

Iako je na internetu sve dostupno, teško je naučiti sve segmente online poslovanja i efikasno upravljati sopstvenim biznisom. Zato se javila potreba za kompanijama koje pružaju kompletnu podršku poslovanju. In Centar se svrstava u taj poslovni koncept. Pored ponude različitih paketa prilagođenih vašim potrebama, nudimo vam i kurseve kojima ćete unaprediti svoje poslovanje.

 

 

 

Scroll to top