Programi

Iza svakog pojedinačnog programa stoji posvećeni tim stručnjaka koji su kreirali kurseve i module koje odlikuje kvalitet, metodološki pristup i mentorski rad na primerima iz prakse na taj način jačajući vaše stručne kompetencije.

IT Program

IT program koristi kvalitetne i efikasne alate koji polaznicima omogućavaju razumevenje principa programiranja kao i usvajanje veština za rad u IT sektoru. Akcenat je stavljen na praktičan pristup, a kursevi su koncipirani tako da stečena znanja i sposobnosti otvaraju mogućnosti za rad i dalji razvoj u oblasti IT-a.

StartIn StartUp Program

Startap program predstavlja sveobuhvatni metodološki pristup razvoju biznisa. Kroz ovaj program, startap timovi će imati priliku da svoju poslovnu ideju razvijaju uz intenzivan rad sa dodeljenim mentorom i timom predavača eksperata iz različitih industrija.

Enterprise Program

U razvoju!