Samostalno kreirajte web sajt u samo 6 koraka

Bilo da smo studenti, vlasnici malog ili srednjeg preduzeća, influenseri, pojedinci, bilo da nemamo nikakvo znanje u IT-ju, svima nam je makar jednom palo na pamet da pokušamo da samostalno napravimo naš web sajt, jer je to, složićete se, novi i najefikasniji način promocije poslovanja.

Sa time u vezi, odlučili smo da izdvojimo osnovne korake kojih se treba pridržavati pri planiranju, kao i samoj izradi sajta. Svi mi imamo ideje, ali ih treba realizovati kroz istraživanje i praktičan rad.

KORAK 1 : WEB HOSTING

Da bi internet stranica bila vidljiva korisnicima, ona mora biti objavljena, odnosno smeštena na web server. Serveri su moćni računari sa velikim prostorom za skladištenje na hard disku/diskovima. U suštini, vaš računar može poslužiti kao server pod uslovom da je povezan na mrežu, ali to nije praksa. Ovaj zadatak uobičajeno obavlja odabrani specijalizovani hosting provajder koji će Vašu internet stranicu smestiti na svoj server. Na vama je da odaberete hosting uslugu koja vam odgovara u zavisnosti od potreba samog sajta.

KORAK 2 : ODABIR DOMENA

Domen predstavlja internet adresu na kojoj se nalazi vaša stranica (sajt, forum, blog, portal…). Nakon registracije, ovo ime je jedinstveno na celom svetu i niko drugi ga ne može koristiti. Bitno je da domen, u kombinaciji sa vašim logotipom i sloganom čini vašu firmu jedinstvenom i prepoznatljivom i pruža ekstra brendiranje za vaš sajt.

KORAK 3: PLANIRANJE SAJTA

Prvi i ključni korak nakon odabira hostinga i domena jeste identifikovanje ciljne grupe kojoj će sajt biti namenjen. U okviru planiranja sajta, ne samo da je potrebno odrediti prilagođen sadržaj za vašu stranicu prema klijentima, već i vršiti istraživanje ključnih reči.

Neki od preporučenih načina za to su :

  • Google Keyword planner  (planer ključnih reči)
  • SEO Book keyword Density Analyzer (analiza gustine ključnih reči)
  • Google Search Analitics

KORAK 4: GRAĐENJE SAJTA STRANICU PO STRANICU

Uobičajena praksa kod izrade stranica je da osoba čiji je sajt kontaktira grafičkog dizajnera koji na osnovu zahteva od klijenata treba da napravi protip stranice u Photoshopu.

Kada se završi faza dizajniranja, prelazi se na izradu stranica jednu po jednu. Za ovaj korak potrebno je da osoba ima usvojena znanja iz  sledećih oblasti:

  • HTML-a– HTML je osnova svake web stranice, standardizovani jezik koji služi za njeno građenje.
  • CSS-a– CSS je jezik formatiranja koji se koristi da se opiše izgled dokumenta napisanog HTML jezikom
  • Web sajt editora– pronalaženje savršenog editora će vam pomoći da lakše naučite dizajn, HTML i CSS
  • PHP-a – PHP je skriptni jezik, koji služi za izradu dinamičkih web stranica I izvršava se na strani servera
  • JavaScript-a – JavaScriptje skriptni programski jezik koji se prvenstveno koristi za definisanje funkcionalnosti web stranica na klijentskoj strani

Naši kursevi programiranja obuhvataju sve gorenavedene oblasti i polazniku pružaju sva potrebna znanja za njihovu implementaciju u izradi njihovih projekata.

KORAK 5: OBJAVLJIVANJE WEB SAJTA

Korišćenjem alata koje dobijate sa vašim hosting paketom (objašnjeno u koraku br. 1) vrši se prebacivanje svih stranica koje ste napravili u prethodnom koraku na hosting vašeg odabranog provajdera.

KORAK 6 : PROMOCIJA SAJTA

Najlakši način promocije vašeg sajta je SEO optimizacija. Oslanjanjući se na svoje poznavanje Google algoritma, SEO stručnjak dovodi sajt svog klijenta prvo na prvu stranicu Google-a a potom, kroz izvesno vreme, i među prvih nekoliko rezultata za konkretan upit.

Ukoliko niste sigurni kako to da postignete, ne brinite se – In Centar nudi rešenje i za ovaj problem! Anđelka Ducić, renomirana predavačica, će vam na svom kursu pružiti zaokruženo i detaljno znanje iz svih oblasti koje SEO podrazumeva.

Scroll to top